Εταιρικό προφίλ

Η διαχρονική ταύτιση των ηθικών στόχων της οικογένειας του Μπουκινά Φώτιου με τους κανονισμούς της ΕΕ που ορίζουν την βιολογική καλλιέργεια αποτέλεσε το εφαλτήριο για την πλήρη επαγγελματική απασχόληση της οικογενείας στην καλλιέργεια βιολογικών καρότων – μήλων – πατάτας 

ΒΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΡΟΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

Από την φύτευση έως την συγκομιδή των καρότων ανώτερης ποιότητας βιολογικής καλλιέργειας

Προετοιμασία και φύτευση αγροτεμαχίου

Τηρώντας τις ιδανικές εδαφολογικές απαιτήσεις που αναγράφονται στην σύγχρονη βιβλιογραφία παγκοσμίως για την παραγωγή βιολογικών καρότων ανώτερης ποιότητας , η φύτευση των καρότων γίνεται σε εδάφη με χαρακτηριστικά όπως : 1 . Η φύτευση γίνεται σε ελαφρύ αμμώδες έδαφος με καλή αποστράγγιση 2 . Το έδαφος είναι πλούσιο σε ασβέστιο και κάλιο 3 . Τα επίπεδα του PH στα αγροκτήματα κυμαίνεται από 5,5-6,5 4.Το έδαφος πριν την φύτευση σκαλίζεται πολλές φορές σε βάθος τουλάχιστον 30 cm

Παρακολούθηση ανάπτυξης καρότων βιολογικής καλλιέργειας

Από την περίοδο της φύτευσης έως την περίοδο της συγκομιδής δίνουμε έμφαση :
1. Στην καθημερινή παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους και προβαίνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε πότισμα του εδάφους για την αποφυγή ύπαρξης υπερβολικής υγρασίας η οποία μπορεί να προκαλέσει ανωμαλία στην ορθή ανάπτυξη του σχήματος του καρότου 2 . Κατά την ανάπτυξη των φύλλων αποβάλουμε όλα τα φύλα και αφήνουμε ένα φυτό ανά 5 – 7 cm 3 . Για την αποφυγή πρασινίσματος στην κορυφή του καρότου φροντίζουμε η ρίζα να είναι σκεπασμένη πάντα από χώμα έως την συγκομιδή

Περίοδος συγκομιδής

Κατά την συγκομιδή των καρότων δίνουμε έμφαση : 1 . Το έδαφος να έχει την σχετική υγρασία που απαιτείται για την εύκολη απόσπαση των καρότων από το χώμα ώστε να αποφύγουμε τον τραυματισμό τους από βίαιη κίνηση μας .

Στάδιο ελέγχου ποιότητας

Τηρώντας τις ιδανικές εδαφολογικές απαιτήσεις που αναγράφονται στην σύγχρονη βιβλιογραφία παγκοσμίως για την παραγωγή βιολογικών καρότων ανώτερης ποιότητας , η φύτευση των καρότων γίνεται σε εδάφη με χαρακτηριστικά όπως : 1 . Η φύτευση γίνεται σε ελαφρύ αμμώδες έδαφος με καλή αποστράγγιση 2 . Το έδαφος είναι πλούσιο σε ασβέστιο και κάλιο 3 . Τα επίπεδα του PH στα αγροκτήματα κυμαίνεται από 5,5-6,5 4.Το έδαφος πριν την φύτευση σκαλίζεται πολλές φορές σε βάθος τουλάχιστον 30 cm

Στάδιο συγκομιδής

Η οικογένεια Μπουκινά με την εξειδίκευση στην παραγωγή βιολογικών καρότων ανώτερης ποιότητας  

Ποιοτική ταξινόμηση των βιολογικών καρότων μας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΡΟΤΩΝ / Η αποθήκευση των καρότων γίνεται σε χώρο ο οποίος καλύπτει τις ιδανικές απαιτήσεις σε επίπεδο κατασκευαστικό , χωροταξίας των κτηρίων και των βοηθητικών εγκαταστάσεων
2 . Καθημερινά λαμβάνονται μέτρα πρόληψης που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του επιπέδου της προστασίας της υγιεινής του καταναλωτή όπως π.χ Απολύμανση χώρων και εγκαταστάσεων , ενδυμασία και μέτρα απολύμανσης προσωπικού που έρχεται σε επαφή με τα καρότα

Συσκευασία βιολογικών καρότων ανώτερης ποιότητας

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / Διατηρούμε την μηχανογράφηση σε υψηλά επίπεδα ώστε να , μπορούμε να παρέχουμε στους αγοραστές πληροφορίες και υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή που θα μας ζητηθούν .
Διατηρούμε ημερήσιο πίνακα διαθεσιμότητας σε ποσότητες για την διευκόλυνση του προγραμματισμού των παραγγελιών που θέλουν να βάλουν οι αγοραστές μας 

Συσκευασία βιολογικών καρότων ανώτερης ποιότητας

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / Διατηρούμε την μηχανογράφηση σε υψηλά επίπεδα ώστε να , μπορούμε να παρέχουμε στους αγοραστές πληροφορίες και υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή που θα μας ζητηθούν .
Διατηρούμε ημερήσιο πίνακα διαθεσιμότητας σε ποσότητες για την διευκόλυνση του προγραμματισμού των παραγγελιών που θέλουν να βάλουν οι αγοραστές μας 

Συσκευασία βιολογικών καρότων ανώτερης ποιότητας

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / Διατηρούμε την μηχανογράφηση σε υψηλά επίπεδα ώστε να , μπορούμε να παρέχουμε στους αγοραστές πληροφορίες και υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή που θα μας ζητηθούν .
Διατηρούμε ημερήσιο πίνακα διαθεσιμότητας σε ποσότητες για την διευκόλυνση του προγραμματισμού των παραγγελιών που θέλουν να βάλουν οι αγοραστές μας 

Συσκευασία βιολογικών καρότων ανώτερης ποιότητας

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / Διατηρούμε την μηχανογράφηση σε υψηλά επίπεδα ώστε να , μπορούμε να παρέχουμε στους αγοραστές πληροφορίες και υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή που θα μας ζητηθούν .
Διατηρούμε ημερήσιο πίνακα διαθεσιμότητας σε ποσότητες για την διευκόλυνση του προγραμματισμού των παραγγελιών που θέλουν να βάλουν οι αγοραστές μας 

Συσκευασία βιολογικών καρότων ανώτερης ποιότητας

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / Διατηρούμε την μηχανογράφηση σε υψηλά επίπεδα ώστε να , μπορούμε να παρέχουμε στους αγοραστές πληροφορίες και υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή που θα μας ζητηθούν .
Διατηρούμε ημερήσιο πίνακα διαθεσιμότητας σε ποσότητες για την διευκόλυνση του προγραμματισμού των παραγγελιών που θέλουν να βάλουν οι αγοραστές μας 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΚΙΝΑ

Φύτευση

Τηρώντας τις ιδανικές εδαφολογικές απαιτήσεις που αναγράφονται στην σύγχρονη βιβλιογραφία παγκοσμίως για την παραγωγή  βιολογικής πατάτας ανώτερης ποιότητας , η φύτευση των σπόρων πατάτας γίνεται σε εδάφη με χαρακτηριστικά όπως :

Καλλιέργεια

Καλλιέργεια

Συγκομιδή

Συγκομιδή

Αποθήκευση

Αποθήκευση / Αποστολή

Ποιοτικός έλεγχος

Ποιοτικός έλεγχος

Συσκευασία

Συσκευασία

Ετοιμασία παραγγελίας / Αποστολή παραγγελίας

Ετοιμασία παραγγελίας / Αποστολή παραγγελίας

ORGANIC FARMER MPOUKINA ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΗΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΝOYME ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓOYME

Με την ποιοτική σφραγίδα Μπουκινάς

Βιολογικά καρότα ανώτερης ποιότητας

Η προστασία της υγείας σας είναι συνυφασμένη με την κατανάλωση υγιεινών προϊόντων απαλλαγμένων από βλαβερές ουσίες 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ελλάδα / Νομός Πέλλας / Καλή Δημοτικό διαμέρισμα Σκύδρας   / Τηλέφωνα επικοινωνίας :                       E-mail:                            Website : organicfarmermf.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μπουκινάς Στράτος τηλ :                       E-mail

Copyright 2021 © organicfarmermf.